Tryggleiksalarm

Dei som ønskjer det kan søkja om å få tryggleiksalarm. Alarmen er knytt til Hjelp24 som tek kontakt med brukaren. Om naudsynt gjev Hjelp24 melding til sjukeheimen som står for vidare oppfølgingssamtale og ev. utrykning til den som har utløyst alarm.

For søknad, kontakt pleie- og omsorgsleiar via tlf. 56165140/56165142 eller epost heinz.diehl@fedje.kommune.no

Her finn du felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

Web levert av CustomPublish