Tryggleiksalarm

Dei som ønskjer det kan søkja om å få tryggleiksalarm. Alarmen er knytt til DORO Care AS, som tek kontakt med brukaren. Om naudsynt gjev Doro Care melding til sjukeheimen som står for vidare oppfølgingssamtale og ev. utrykning til den som har utløyst alarm.

For søknad, kontakt pleie- og omsorgsleiar via tlf. 56165140/56165142 eller epost nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no

Her finn du felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

Web levert av CustomPublish