Støtteordningar

Logo Hordaland fylkeskommune

Nytt etablerarfond oppretta av fylkeskommunen

Har du ei nyoppretta verksemd eller eit prosjekt som vil føra til etablering av ei verksemd, er du i målgruppa for en ny tilskotsordning frå Hordaland fylkeskommune.
 

01. juli 2015 Les meir om etablerarfondet
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge - ein medspelar for nyskaping

Innovasjon Norge kan tilby finansiell stønad, rådgjeving, kompetanseauke med meir. Dei er tilstades i fylket med eit breitt fagmiljø i Bergen.

 

 

10. desember 2013 Les meir
Fedje sitt kommunevåpen synar to skråstilte årar i sølv mot ein blå bakgrunn. Det er laga av teiknar Even Jarl Skoglund og godkjend i statsråd 13. juni 1990.

Kommunal næringsstønad

Det er mogleg å søkja om næringsstønad frå Fedje kommune. Her finn du informasjon om kor søknaden skal sendast, og du kan elles lesa meir om kva prioriteringar kommunen har ved tildeling av stønad.

10. desember 2013 Les meir
Logo Hordaland fylkeskommune

Tilskotsordningar i Hordaland Fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune administrerar både eigne og statlege midlar og tilskotsordningar, knytt til nærings- og samfunnsutvikling i fylket.

04. desember 2013 Les meir
Logo Altinn.no

Aktuelle støtteordningar for deg og din verksemd frå Altinn.no

I Altinn.no si oversikt over støtteordningar kan du orientera deg etter bransjar, samt sjå støtteordningar som er uavhengige av bransje.

03. desember 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish