Skal du byggje?

Skal du byggje?

Dersom du skal byggje vil du her kunne få ei enkel rettleiing om korleis du skal søkje om løyve. Større prosjekt er ikkje omhandla av denne rettleiinga. Byggjesaker skal handsamast i samsvar med plan- og bygningslova.

08. oktober 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish