Prosessen i Nordhordland

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje kommunar. Gjennomført av Opinion i april og mai 2016.

Resultat frå innbyggarundersøkinga

Samstundes med at det vart halde folkerøystingar om kommunesamanslåingar i dei andre Nordhordlandskommunane, vart resultata frå innbyggarundersøkinga i Lindås, Radøy og Fedje kommunar presentert i går, måndag 23. mai.

24. mai 2016 Les meir om resultata frå innbyggarundersøkinga
Sævrøyna, Lauvøyna og Ulvøyna sett frå lufta. Foto: Lasse Tur (2011)

Nordhordland ein kommune 2020?

Felles informasjonsskriv frå ordførarane i Nordhordaland

Innan juni skal kommunestyra i Nordhordland ta stilling til om ein ønskjer å fortsetja som eigen kommune eller vera med å byggja ein ny kommune i Nordhordland. Intensjonsavtalen er no ute på høyring, og vi som politikarar ønskjer at du engasjerer deg og gjer oss tilbakemelding om kva du meiner.

13. april 2016 Les meir
Sævrøyna, Lauvøyna og Ulvøyna sett frå lufta. Foto: Lasse Tur (2011)

Kommunereforma i Nordhordland

Hausten 2014 vart alle norske kommunar invitert til å delta i ein omfattande reform, der målet er færre og større kommunar. Alle kommunar er pliktige til å utgreie ein ny kommunestruktur.

04. juni 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish